.
 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์ การทำซ้ำงานดนตรีกรรม

Warner/Chappell Music (Thailand) Co.,Ltd.
6/10 Pipatanasin Building, 15th Fl. Narathiwas Rd., Tungmahamek Sathorn Bangkok 10120
Telephone : (662) 670 6430 - 47 Fax : (662) 670 6448 -49
Ms. Pornprapa Tankittibutra (Pa)
Mono Executive Media

Sony Music Entertainment Operating (Thailand) Ltd.

3199 Maleenont Tower ,22nd Fl., Rama 4 Rd., Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel. (02) 686-8000 Fax. (02) 686-8088


MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US