.
 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์ องค์กรต่างประเทศ

• International Music Copyrights Societies ( รายชื่อองค์กรนักประพันธ์ต่างประเทศ )

รายชื่อองค์กรในต่างประเทศที่มีข้อตกลงกัน ในการดูแลลิขสิทธิ์ส่วนการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2549

รายชื่อประเทศ องค์กร รายชื่อ
  ASCAP - AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND PUBLISHERS
1. AMERICA BMI - BROADCAST MUSIC, INC.
  SESAC - SESAC INC.
2. ARGENTINA SADAIC - SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA
3. AUSTRALIA APRA - AUSTRALASIAN PERFORMING RIGHT ASSOCIATION LIMITED
4. BRAZIL UBC - UNIAO BRASILEIRA DE COMPOSITORES
5. CANADA SOCAN - SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA
6. CHINA MCSC - THE MUSIC COPYRIGHT SOCIETY OF CHINA
7. DENMARK KODA - SELSKABET TIL FORVALTNING AF INTERNATIONALE KOMPONISTRETTIGHEDERI DANMARK
8. ENGLAND PRS - THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED ***
9. ESTONIA EAU - EESTI AUTORITE UHING
10. FRANCE SACEM - SOCIETY DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
11. GERMANY GEMA - GESELLSCHAFT FUR MUSIKALISCHE AUFFUHRUNGS
- UND MECHANISCHE VERVIELFALTIGUNGSRECHTE
12. GREECE AEPI - SOCIETE HELLENIQUE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SA
13. HONG KONG CASH - THE COMPOSERS AND AUTHORS SOCIETY OF HONG KONG LIMITED
14. INDIA IPRS - THE INDIAN PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED
15. INDONESIA KCI - YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
16. IRELAND IMRO - IRISH MUSIC RIGHTS ORGANISATION EAGRAS UM CHEARTA CHEOLTA TEORANTA
17. ITALY SIAE - SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
18. JAPAN JASRAC - JAPANESE SOCIETY FOR RIGHTS OF AUTHORS COMPOSERS AND PUBLISHERS
19. KOREA KOMCA - KOREA MUSIC COPYRIGHT ASSOCIATION
20. LATVIA AKKA/LAA - AUTORTIESIBU UN KOMUNICESANAS KONSULTACIJU AGENTURA / LATVIJAS
21. MACAU MACA - MACAU ASSOCIATION OF COMPOSERS, AUTHORS & PUBLISHERS
22. MALAYSIA MACP - MUSIC AUTHORS' COPYRIGHT PROTECTION (MACP) BERHAD
23. NETHERLANDS BUMA - THE VERENIGING BUMA
24. PHILIPPINES FILSCAP - FILIPINO SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS & PUBLISHERS, INC.
25. PORTUGAL SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORERS, CRL
26. RUSSIA RAO - RUSSIAN AUTHORS' SOCIETY
27. SINGAPORE COMPASS - COMPOSERS & AUTHORS SOCIETY OF SINGAPORE LTD
28. SOUTH AFRICA SAMRO - SOUTHERN AFRICAN MUSIC RIGHTS ORGANISATION, LIMITED
29. SPAIN SGAE - SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y DEITORES
30. SWEDEN STIM - SVENSKA TONSATTARES INTERNATIONELLA MUSIKBYRA
31. SWITZERLAND SUISA - Schweizerische Gesellschaft f ? r die Rechte der Urheber musikalischer Werke
32. TAIWAN MUST - MUSIC COPYRIGHT INTERMEDIARY SOCIETY OF CHINESE TAIPEI

REMARK : RECIPROCAL AGREEMENT SIGNED WITH THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) IN UK SHALL INCLUDE ORGANIZATIONS AS FOLLOW :

หมายเหตุ : สัญญาต่างตอบแทนที่มีกับ THE PERFORMING RIGHT SOCIETY LIMITED (PRS) *** ในประเทศอังกฤษนั้นคลอบคลุมถึงองค์กรที่มีรายชื่อดังต่อไปนี

1. สัญญาต่างตอบแทน ที่ทำกับองค์กร PRS ในประเทศอังกฤษนั้น


1.1 ครอบคลุมถึงองค์กร ในประเทศอื่นๆ ดังนี้

ประเทศ องค์กร
NIGERIA Musical Copyright Society Nigeria Limited
SRI LANKA The Sri Lanka Performing Rights Society Limited
ZIMBABWE Zimbabwe Music Rights Association

1.2 ครอบคลุมประเทศที่อยู่ในความดูแลของ ประเทศอังกฤษได้แก่ /INCLUDED STATES SUBJECT TO ENGLAND MANDATORIES

Anguilla Malawi
Antigua and Barbuda Malta
Ascension Island Man ( Isle of )
Bahamas Montserrat)
Bangladesh Nigeria
Barbados Pakistan
Belize Pitcairn Islands
Bermuda St. Helena
British Antarctic Territory St. Kitts and Nevis
British Indian Ocean Territory St. Lucia
British Virgin Island St. Vincent and the Grenadines
Brunei Seychelles
Cayman Islands Sierra Leone
Channel Islands South Georgia
Cyprus South Sandwich Islands
Diego Garcia Sri Lanka
Dominica Tanzania
Falkland Islands Tonga
Ghana Trinidad & Tobago
Gibraltar Tristan da Cunha
Grenada Turks and Caicos Islands
Guyana Ugand
Jamaica Zambia
Kenya Zimbabwe


MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US