.
 
 

แบบฟอร์มขอใช้งานลิขสิทธิ์

ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
(*.pdf)

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านทางสถานีวิทยุ/ โทรทัศน์

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานแสดงดนตรี Concert/Event

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชนในสถานประกอบการทั่วไป

หนังสือขออนุญาตใช้สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในสถานประกอบการ โรงแรม / คลับ / รีสอร์ท/ โรงพยาบาล (Hotel / Club / Resort/ Hospital)

MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US