.
 
 

เจ้าของลิขสิทธิ์ รายชื่อบริษัทสิ่งบันทึกเสียงในประเทศไทย

บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด

1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 17 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสันเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์. 0-2655-2222 โทรสาร. 0-2250-1514 www.universalmusic.co.th

บริษัท บีอีซี เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด มหาชน

3199 อาคารมาลีนนท์ พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม 10110 , โทร:0226
23800, แฟกซ์ซ:022623801-2, อีเมล:info@bectero.com, เวปไซต์ www.bectero.com

บริษัท วอร์นเนอร์ มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด

6/10 อาคารพิพัฒน์สิน ชั้น 15 ถนนนราธิวาสราชนครินท์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : (662) 670 6430 – 47 โทรสาร : (662) 670 6448 – 49 www.warnermusic.co.th

บริษัท โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเม้นต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารมาลีนนท์ เลขที่ 3199 ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2686-8000 โทรสาร 0-2686-8088

บริษัท เคพีเอ็น มิวสิค แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

719 อาคาร เคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์ 0-2717-0222 , Email: rama9@kpnmusic.com www.kpnmusic.com

บริษัท รีโวล์ มิวสิค ครีเอชั่น จำกัด

719 อาคารเคพีเอ็นทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

บริษัท กรูฟวิ่นเฮ้าส์ เรคคอร์ด จำกัด

25/558 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริษัท ยูนีค เรคคอร์ดส จำกัด

32/239 ถนนรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2665-6705 โทรสาร 0-2665-6750 , www.wave-groups.com

บริษัท คลาสส์ซี่ เรคคอร์ดส จำกัด

เลขที่ 45/8 หม่ที่ 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ +6681 424 4453 , 082 449 4441 โทรสาร 02 973 0986 , Email: classy@hotmail.co.th www.classyfanclub.com

บริษัท สไปร์ซซี่ ดิสก์ จำกัด

5/4 ซอยศาลาแดง 1 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
999/9 ชั้น 9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-264-5091-5 #115 โทรสาร 02-264-5090 , http://www.spicydisc.com

บริษัท โอเรียนท์ มิวสิค จำกัด

92/12, ม.8, ซ.56/2, ต.นาจอมเทียน, อ.สัตหีบ, ชลบุรี, 20250, โทร:084-668-0879

บริษัท ไทยเทเนี่ยม พับบลิชชิ่ง จำกัด

บ.ไทยเทเนี่ยม เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จก. 72/12 หมู่3 ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US