.
 
 

สื่อสารด้านลิขสิทธิ์

การเผยแพร่เพลงต่อสาธารณชน คืออะไร?

ในความหมายตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์การเผยแพร่ ต่อสาธารณชน คือ การทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน โดยการแสดง การบรรยาย การบรรเลง การทำให้ปรากฏ ด้วยเสียงและหรือภาพ การจำหน่ายหรือโดยวิธีอื่นใด ซึ่งงานที่ได้จัดทำขึ้น หรือความหมายง่ายๆ ก็คือ นำ เพลงไปเปิดให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟัง ซึ่งตามกฎหมายแล้ว ผู้ที่มีสิทธินำเพลงออกเผยแพร่คือ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น


ใบอนุญาตการเผยแพร่เพลง คืออะไร?

ใบอนุญาตการเผยแพร่เพลง (Licence) คือใบอนุญาต ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงออกให้แก่ธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ การรับรองว่าธุรกิจดังกล่าวได้ชำระค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้า ของสิทธิแล้วอย่างถูกต้อง และผู้ที่มีใบอนุญาตจะสามารถ ใช้เพลงของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะ มีการละเมิดลิขสิทธิ์อีก อย่างไรก็ดี ผู้รับอนุญาตควร ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าใบอนุญาตและสัญญาให้อนุญาต นั้นครอบคลุมการใช้งานในรูปแบบใดบ้างและรวมทั้ง ตรวจสอบระยะเวลาสิ้นสุดการอนุญาตให้ชัดเจน


เปิดเพลงอย่างไร จึงจะต้องขออนุญาต?

นอกเหนือจากการเปิดเพลงฟังเองในบ้าน ในที่ทำงาน หรือในรถ ทุกคนที่นำเพลงไปเปิดให้ผู้อื่นรับชมรับฟัง ต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น อาทิเช่น การจัดการแสดงเพลง (ทั้งแสดงสด, คอนเสิร์ต และ การบรรเลง) การเปิดเพลงในร้านค้า /ร้านอาหาร การเปิดเคเบิ้ลทีวีให้ลูกค้ารับชม การมีตู้เพลง หรือตู้ คาราโอเกะที่เปิดเพลงสากล รวมถึงการที่ห้างร้านต่างๆ เปิดรายการวิทยุซึ่งเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับชม รับฟังด้วย


MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US