.
 
 

วิธีชำระค่าลิขสิทธิ์

วิธีการชำระเงิน

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าลิขสิทธิ์ โปรดชำระเป็นเช็คขีดคร่อมในนาม

บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด หรือชำระเข้าบัญชี

บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพระราม 9
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 215-0-78256-9
หลังจากโอนเงิน โปรดส่งโทรสารใบนำฝาก ( Pay-in) มาที่
โทรสารหมายเลข 02-105-3701 เพื่อยืนยันการโอนเงิน จากนั้นบริษัทฯจะจัดทำใบเสร็จและใบอนุญาตจัดส่งแก่ท่านต่อไป

MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US