.
 

บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด (MPC Music Co.,Ltd.)

ชื่อเดิม คือ กิจการร่วมค้า เอ็มซีที-โฟโนไรทส์ ซึ่งก่อตั้งในปี 2546 จากการร่วมกันระหว่าง บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม อันได้แก่ สิทธิในเนื้อร้อง ทำนองและการเรียบเรียงเสียงประสาน ของชาวไทยและต่างประเทศ และ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดูแลลิขสิทธิ์ของค่ายเพลงทั่วโลกกว่า 1,400 บริษัท

MPC Music Co.,Ltd. Intermediary Sales Centre

Intermediary Sales Centre 282/9
Unit E, 3rd floor, TC Green Office Building,Huaykwang
Huaykwang, Bangkok 10310

Telephone: (66) 0-2105-3700
Fax: (66) 0-2105-3701
E-mail :info@mpcmusic.co.th
Sitemap
>Home
>Copyrights
>Copyright owner
>Tariff
>Application form
 
>How to pay
>FAQ
>Contact Us
>Link
Follow US